HSB Brf:Kornetten  A  -  Ö

 

Här hittar du/ni aktuell information om ert boende i föreningen.

 

  Andrahandsuthyrning  Balkonger & Balkonginglasning  Bredband  &  Telefoni     Cyklar  &  Barnvagnar  
           
  Elsäkerhet & Jordfelsbrytare Felanmälan  Föreningslokal  Fasader  
           
  Försäkring   Hobbyrum  HSB – Skåne Kabel – TV    
           
   Källareförråd Lägenhetsregister Nycklar Oljud  &  Störningar  
           
  Ordningsregler Parkeringsplatser Postboxar Sophantering  
           
  Tvättstugor  &  Torkrum Utelåsning Utemiljö  Vattenskada  
           
  Vem skall underhålla lägenheten Ventilation i lägenheten    Vicevärd  Ytterdörrar  &  Portkoder  
           
  Årsstämma   Överlåtelse  av Bostadsrätten      

 


 

Andrahanduthyrning

Andrahandsuthyrning är endast tillåtet efter tillstånd av styrelsen. Tjänst på annan ort, militärtjänstgöring, studier och s.k. provsamboende kan godkännas av styrelsen. Enskild prövning sker i varje fall. Ansökan görs på särskild blankett som du kan få av vicevärd eller på HSB:s kontor. Det skall framgå av ansökan vem som hyr i andra hand och under vilken tid. Max ett år i taget beviljas. Om du upplåter din lägenhet utan tillstånd riskerar du alltid juridisk åtgärd, då det strider mot föreningens stadgar och bostadsrättslagen.

 

 
 

Balkonger och balkonginglasning

Balkonglådor och annan balkongutsmyckning skall av försäkringsskäl hänga på insidan av räcket. Att glasa in din balkong kräver byggnadslov. Sådant finns f.n. för föreningen. Du skall söka styrelsens tillstånd för inglasningen och andel i byggnadslov. Alla kostnader för en ev. inglasning betalas av bostadsrätts-innehavaren. Skötsel och framtida underhåll av inglasning åligger alltid den ansvarige bostadsrättsinnehavaren. I övrigt gäller att balkonggolvet ”andas” och får därför inte målas eller beläggas med fast golv av något slag. Endast löst golv eller mattor är tillåtet där. Alla balkonger är försedda med markis. Markisen är föreningens egendom och får inte plockas ner eller bytas ut av de boende. Den boende har ett ansvar för att markisen vårdas och rullas in på nätter och vid dåligt väder. Markisen bör/får inte användas som regnskydd, då det sliter ner den i förtid. Enligt brandskyddsregler är det inte tillåtet att använda utegrillar på balkongen

 

 
 

Bredband  & IP-Telefoni

Samtliga lägenheter är försedda med ett bredbandsuttag sedan år 2006. Föreningen är därefter ansluten till ComHems bredbandsnät. För att beställa inkoppling /abonnemang eller för frågor ring ComHem  0771-55 00 00 För mer information om ComHem:  www.comhem.se

 
 

UPP

 
 

Cyklar, barnvagnar m.m.

På ena gaveln till varje hus hittar du en cykelkällare. Uppställning av cyklar, barnvagnar, och liknande får inte ske i trapphusen i föreningens fastigheter. Detta är ett krav från brandskyddsmyndigheterna. Städservicens arbete underlättas också av att vi håller trapphusen fria. Cyklar bör/ska stå i cykelställen eller i cykelkällarna. Det är inte heller tillåtet att låsa fast cykeln i stolpar eller stuprör utanför entrén. Motorcyklar får inte ställas upp vid cykelparkeringarna, de hör hemma på gatan.

 

 
 

Elsäkerhet

Fastighetens elnät renoverades 1997. Inne i varje lägenhet finns det en modern elcentral inkopplad. Centralen består av automatsäkringar och en jordfelsbrytare. Till varje lägenhet finns även en större huvudsäkring (25Amp), som är placerad i en lucka vid våningsplanet i trapphuset. Om ett fel uppstår (överbelastning) så utlöses en av lägenhetens automat-säkringar i första hand, genom att en tryckkontakt faller ner i centralen. Den återställs genom att man för tillbaka den upp till ursprungsläget. Vid kraftig överbelastning eller korsslutning kan även huvudsäkringen utlösas, och all elström i lägenheten stängs av. Man kan då själv byta säkringen i trapphuset eller ringa till HSB-Service för att få hjälp. I en del fall kan även jordfelsbrytaren lösa ut (Den stora tryckkontakten i centralen). Den återställs på samma sätt som automatsäkringarna

OBS! Jordfelsbrytaren är till för att skydda mot personskada eller brand. Om den utlöses kan det tyda på att det finns risk för ett allvarligt fel i din/er elektriska apparatur.

 

 
  Felanmälan

Föreningen har fullserviceavtal med HSB Skåne. Om du får problem med något i din lägenhet, så skall du vända dig till  HSB-Service - Felanmälan Tel: 046 – 210 85 00   (Vid behov av brådskande service som ej kan anstå till ordinarie arbetstid t ex vattenskada eller liknande gäller detta som journummer dygnet runt).  Felanmälan gällande fastigheten och allmänna utrymmen görs till fastighetsskötaren eller Vicevärden.  Du kan även felanmäla via internet  här  Felanmälan

 

 
 

UPP

 
 

Föreningslokal

I källaren till hus 19 finns det en mindre föreningslokal med plats för ca 20 sittande. Lokalen har inget kök men toalett finns. Boende i föreningen kan hyra lokalen till myckett förmånligt pris. I lokalen håller Brf: Kornettens styrelse sina möten och föreningens årsstämma hålls där. Föreningens vicevärd har sin expedition i föreningslokalen.

 

 
 

Fasaderna 

Alla fasadytor renoverades 2009 och fick då 70 mm tilläggsisolering och ny puts. Det är därför viktigt att alla känner till byggföretagets garantivillkor. För att inte bryta fasadens fuktspärr och isolering är det förbjudet att borra, skruva, spika eller på något annat sätt punktera den nya ytan. Man får inte heller på något annat sätt sätta upp paraboler eller annan typ av utrustning utan skriftligt tillstånd av styrelsen.

 

 
 

Försäkring

Styrelsen rekommenderar alla bostadsrättsinnehavare i föreningen att ha en hemförsäkring, En tilläggsförsäkring för bostadsrätt, Bostadsrättsförsäkring, som är ett komplement till hemförsäkringen ingår i boendet. Föreningen har för närvarande sin fastighetsförsäkring i Länsförsäkringar i Kristianstad. Alla skall/bör ha en brandvarnare för sin egen och grannarnas trygghet. Bostadsrättsförsäkringens villkor kan du läsa här  Försäkring

 

 
 

UPP

 
 

Hobbyrum

I källaren till hus 15 finns ett enkelt hobbyrum. Det kan bokas kostnadsfritt för en vecka i taget för enklare hobbyarbete eller mindre reparationer. Arbetsbord, en liten snickarbänk och El-uttag 220v finns i hobbyrummet. Man håller sig med egna verktyg och naturligtvis städar man själv efter sig.

 
 

 

 
 

HSB Skåne Områdeskontor Kristianstad

Kontoret administrerar hyror, fakturor m.m. som förekommer i ditt boende. Har du fått fel på hyresavierna, behöver dubbletter av dem eller ekonomifrågor gällande din bostadsrätt, så vänd dig dit.

Öppettider:  Måndag - Fredag  13:00 – 16:00    Lunchstängt: 11.30-12.30    Telefontider:  Måndag – Fredag  08.00 - 16.00
 Adress: Cardellsgatan 5,  29131 Kristianstad   
Tel: 046 - 210 84 00      Fax: 046 - 210 86 81

 
     
 

Kabel-TV  

Kabel-TV distribueras av ComHem AB, Telefon 020 – 55 00 00.   www.comhem.se    Digitalt Tv-nät finns i fastigheterna. Alla tv-apparater av äldre analog modell fungerar även i fortsättningen, då signalen omvandlas av ComHem-systemet. Avgiften för kabel-TVs basutbud betalas via hyresavin.  

För närvarande  ingår följande kanaler i basutbudet:   SVT1 Sydnytt, SVT2 Sydnytt, TV4 Malmö, TV3, Kanal 5, TV4 Sport, TV 11, TV6, Kanal 9, SVT24/SVT Barn, Kunskapskanalen, TV4 Plus, TV8, TV 10, Dansk TV2. Utbudet kan ändras med kort varsel och meddelas då genom trappanslag. 

OBS !!! Antennuttaget i lägenheten är föreningens egendom och får inte brytas eller kopplas loss från sin plats på väggen. Ledningen förser flera lägenheter med bild/ljud och får inte brytas/ändras. Åtgärder som skadar eller stör föreningens kabelnät är man betalningsansvarig för. 

Egna antenner & paraboler inte får sättas upp på föreningens fastigheter eller på balkonger utan skriftligt tillstånd från styrelsen.

 

 
 

UPP

 
  Källareförråd  
 

Till din lägenhet hör två förråd, som finns i källaren till huset. De är båda märkta med samma nummer som du har på din lägenhet. Du bör ha lås på båda för att förhindra att skräp slängs där av andra. Föreningen har även ett antal mindre källarförråd i varje hus, som man kan hyra för en symbolisk summa vid behov.

 

 
  Lägenhetsregister  
     
  Din bostadsrätt/lägenhet finns i två lägenhetsregister. Dels i HSB-Skånes/Brf:Kornettens register med ett tvåsiffrigt nummer, och dels med ett fyrsiffrigt nummer i Lantmäteriets register. Det tvåsiffriga numret är det som alltid används vid ärende som rör ditt boende i Kornetten. Lantmäteriets lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. Uppgift om namn på boende i lägenheter finns inte i det lägenhetsregistret.  Båda nummern hittar du på postboxen och på namntavlan i trappan  
     
 

Nycklar och Taggar

Det skall finnas 3 olika uppsättningar nycklar och 3 taggar som tillhör lägenheten/föreningen. 

Förlust av dessa nycklar / taggar är man ersättningsskyldig för, vid en ev. framtida överlåtelse av lägenheten. 

Nycklar och taggar är ”spärrade” och vid behov att ersättningsnyckel, extranyckel/tagg måste de därför beställas av vicevärden.

 
 
 

UPP

 
 

Oljud och Störningar

Det nästan aldrig är helt tyst i flerfamiljshus, normalt liv och umgänge skapar en del ljud som inte alltid dämpas av byggnadernas gamla och lyhörda väggar, så en del ljud måste man lära sig tåla. Speciellt våra trapphus är mycket lyhörda. Visa därför extra hänsyn när ni går ut och in på kvällar och nätter. Användande av olika verktyg, spelande av musik, datorspel med ljud, TV & Radio och högljudda fester m.m. kan vara störande för grannarna runt om. Detta skall ske utan att olägenhet uppkommer för dina grannar och det skall enligt föreningens ordningsregler vara tyst efter Kl: 23.00. Skall ni ha fest så berätta gärna det för grannarna innan. Toleransen brukar vara större då

Alla boende skall ha rätt till lugn och ro i sin boendemiljö

Om du känner dig störd av din granne, så tala gärna i första hand (vänligt) med dem om det. Förmodligen har grannen inte förstått att du har blivit störd. Vi har ju så olika vanor, och har man bott i en villa tidigare så kan man ha vant sig vid att kunna hålla en högre ljudnivå utan att störa. Skulle detta inte hjälpa eller om du inte själv vill säga ifrån så skall du kontakta vicevärden för vidare åtgärder. Ett störningsärende hanteras alltid med sekretess och anonymitet för den som framfört ett störningsklagomål

 OBS: Det är alltid bostadsrättsinnehavaren som är ansvarig för sina ev. gästers uppförande i och omkring lägenheten.

 
 
 

Ordningsregler

Bostadsrättsinnehavaren förbinder sig med sitt medlemskap att följa dessa ordningsregler.

 ·        Det åligger varje bostadsrättsinnehavare att vara mån om Föreningens anseende samt att på bästa sätt medverka till ordning och trivsel inom fastigheten.

·        Att vårda och sköta lägenheten och andra delar av föreningens egendom.

·        Att om skada eller fel uppstår i lägenheten, snarast möjligt kontakta vicevärd eller HSB:s felanmälan.

·        Att om skada eller annat fel uppstår på föreningens gemensamma utrymmen eller maskiner, omgående anmäla detta till vicevärd eller HSB:s felanmälan.

·        Att ej utan tillstånd sätta upp skyltar eller anslag på husets väggar eller i trappor. Anslagstavlor för meddelande och dylikt finns i varje trapphus, dock ej för reklam eller affärsverksamhet.

·        Att ej röka eller medföra öppen eld i källare, trapphus eller i föreningens tvättstugor och andra gemensamma utrymmen.

·        Att alltid noga stänga ytterdörrar, källardörrar efter sig så att obehöriga ej får tillträde.

·        Att följa och respektera de av styrelsen fastställda tiderna för användande av tvättstugor och torkrum.

·        Att ej rengöra, piska eller skaka mattor på balkong eller i trapphus,

·        Att endast ställa cyklar på därför avsedda platser i cykelställ eller i cykelkällaren i varje hus.

·        Att endast parkera bilar och motorcyklar på därför avsedda platser eller på gatan enligt gällande regler. Det är inte tillåtet att parkera motorcyklar på baksidan av husen.

·        Att spelande och avlyssnande av musik, radio och TV sker på ett sådant sätt att grannar inte störs därav, och att det efter Kl: 23.00 skall vara tyst.

·        Att i övrigt uppträda på ett sådant sätt i boendet, att god ordning inte störs, eller att det medför otrevnad eller olägenhet för andra boende i fastigheten.

·        Att inte hyra eller låna ut lägenheten, lokaler eller andra utrymmen utan styrelsens skriftliga medgivande.

 Det åligger varje bostadsrättsinnehavare att nogsamt se till att dessa ordningsreglergäller och följs, även av gäster och eventuella inneboende.

 
 
 

Parkeringsplatser

Föreningen har 18 P-platser för uthyrning. Ta kontakt med vicevärden om du vill ställa dig i kö för en plats. Hyran för en P-plats är 45:-/mån. Det kan vara ganska svårt att hitta lediga parkeringsplatser på Almvägen under kvällar och nätter. Styrelsen hänvisar till den stora, avgiftsfria parkeringen vid Sommarlust.  Utanför hus:15 är det inte tillåtet att parkera under dagtid (se skyltar). Det är inte heller tillåtet att parkera på föreningens tomtmark mellan hus 15 – 17. Den platsen är reserverad till olika servicefordon, hantverkare m.m. För tillfällig parkering där under dagtid krävs det skriftligt tillstånd från föreningens vicevärd. 

 

 
 

UPP

 
 

Postboxar

Alla boende har en postbox i trapphuset. Till boxen skall det finnas tre (3) nycklar. Namnskyltarna på boxen hanteras av vicevärden.  För namnändringar eller tillägg av namn av alla slag, kontakta vicevärden på e-mail: kornetten@hotmail.se 

Egna namnskyltar, klisterlappar eller meddelande är ej tillåtet på boxen.

 

 
 

Sophantering

Föreningen har ett utbyggt system för sophantering. Papper, Glas, Plåt och Batterier skall läggas i återvinningskärlen som finns vid vår miljöstation mellan hus 15 & 17. Organiskt   avfall och matavfall skall förpackas väl och kastas i de nergrävda återvinningskärlen vid miljöstationen. Soppåsar till det organiska avfallet ingår i hyran och kan hämtas i hus:17 i   källaren närmast sopstationen (öppnas med tagg). På gångavstånd vid Sommarlustparkeringen finns kommunens återvinningscontainrar som även de kan användas. Tänk på att   det inte är tillåtet att förvara några grovsopor i föreningens allmänna utrymmen källarna, eller att ställa ner utbytta maskiner eller möbler där. Allt sådant får varje   lägenhetsinnehavare förvara själv, eller forsla bort på egen bekostnad.

 

 
 

Tvättstugorna

Föreningen har två tvättstugor som är tillgängliga för alla boende. En finns i källaren till hus nr:15, och den andra finns i källaren till hus nr:19. Till varje tvättstuga hör ett torkrum.  Tvättstugan öppnas med din lägenhetsnyckel. Låser gör du med de speciella tvättlås som tillhör din lägenhet. Det skall finnas två sådana låsklossar till lägenheten.  

  • Man får teckna högst två tider åt gången. En tid skall var påbörjad/utnyttjad innan nästa tid bokas.Ett normalt tvättpass är max 4 timmar.  Röda dagar får man boka max 3 timmar.y tvättlista sätts upp den 25:e i månaden. Tvättlistan får inte användas för meddelande eller klagomål.

OBS !! Ej påbörjad tvättid anses obokad efter 1 timme (1h). 

Om alla hjälps åt och respekterar reglerna så räcker tvättiderna bra till åt alla boende. Vi har ca.80% bokning i tvättstugorna, så det skall inte behöva vara några problem.

 

 
 

Utelåsning

Vid utelåsning i bostad eller annat utrymme: Ring HSB-service/Jour Tel: 046 – 210 85 00

Kostnaden för upplåsning betalas av lägenhetsinnehavaren.  Måndag till Fredag 07,00 - 16,00 gäller HSB-Service timtaxa. Övrig tid, vardagar Kl. 16,00 - 07,00 samt helger gäller Jourutryckningstaxa + Timpris joursom betalas av den boende.   OBS!! LEGITIMATION SKALL UPPVISAS

 

OBS !! I det nya låssystemet (2016) som ni fått nycklar till finns inga huvudnycklar. Det är bara ni själva som kan låsa upp dörren. Vill man anlita/släppa in HSB-Service för reparation eller annat underhåll så kan det bara ske genom att man lägger en nyckel i dörrens nyckeltub. Nyckel till nyckeltuben förvars säkerhetsinlåst av HSB-Service. Tjänsten att kunna öppna vid akuta lägen eller en utelåsning fungerar alltså inte i fortsättningen, om där inte finns en nyckel i nyckeltuben.

 

 

 
 

UPP

 
 

Utemiljö

Föreningens utemiljö sköts av HSB-service. Infarterna till husen är spärrade med låsta bommar för att förhindra obehörig biltrafik. Observera att bommarna inte får öppnas för flyttning eller olika former av leveranser. Mellan hus 15 & 17 finns två serviceparkeringar som är reserverade hela dygnet för HSB-Service och av föreningen anlitade hantverkare. På tomtsidan bakom varje hus finns en uteplats under tak med bord och grillplats. Det är fritt för alla boende att utnyttja denna plats. Tänk på att alltid släcka grillglöd efter er och naturligtvis sätter vi inga engångsgrillar på bordet. Alla städar efter sig själva och sina gäster.  Det är inte tillåtet att använda egna grillar på tomtmarken eller under/utanför balkonger och portar. Styrelsen hänvisar sådan användning till den gemensamma uteplatsen.

Vattenskada
 
     
  Om du råkar ut för en vattenskada, är du skyldig att ta omedelbart kontakt med vicevärd och ditt försäkringsbolag. Råkar du ut för vattenskada på grund av grannen, gör samma sak och ta dessutom kontakt med dina närmaste grannar. Vid en vattenskada är det lägenhetsinnehavarens hemförsäkring som ska tas i anspråk för arbetet med lägenhetens ytskikt, oavsett orsaken till skadan.  
     
 

 Ventilation i lägenheten

 

Föreningens hus är byggda 1942-43 och har frånluftsventilation enligt självdragsprincipen. Det innebär att inga ventilationskanaler får byggas in eller sättas för med spjäll/fläktar/snickerier m.m. Föreningens styrelse vill därför informera alla boende om att det enligt stadgarna är bostadsrättsinnehavarens eget ansvar att köksfläktar och andra installationer/snickerier som kan påverka ventilationen är monterade på ett godkänt sätt. I en del fönster finns självdragsventiler för inkommande luft monterade. Det är viktigt att de hålls öppna för att ventilationen skall fungera tillfredställande i lägenheten.

 

 
 

Vicevärden 

Vicevärden har sin expedition i källaren till hus nr.19 (med ingång från gaveln) I källarekorridoren finns det också en brevlåda till vicevärden. Du kan även nå vicevärden per telefon. Vicevärden handlägger utbetalningarna från de boendes inre fond för underhåll, hanterar alla ärenden som rör föreningens lokala skötsel, verkställer styrelsebeslut och är de boendes kontaktlänk till styrelse och HSB-Service. Om du får något reparerat, eller om du renoverar och/eller byter ut något av den fasta inredningen, kan du mot uppvisande av ett godkänt kvitto, få ta ut motsvarande belopp från din fond. Information om vicevärdens telefontider, expeditionens öppethållande m.m. hittar du här Vicevärden

UPP

 
 

Vem skall underhålla bostadsrätten

 

I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler och anordning för informationsöverföring. Till lägenheten räknas även balkong, uteplats, förråd och dylikt om sådant ingår i upplåtelsen. Till underhållsansvaret hör även ansvaret för att reparera skada som uppkommit. Föreningen ansvarar för att underhålla allt som inte tillhör bostadsrättshavarens underhållsansvar.

 

 Utdrag från HSBs normalstadgar för bostadsrättsförening  § 36  

 

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna. Föreningen svarar för att huset och föreningens fasta egendom i övrigt är väl underhållet och hålls i gott skick. Bostadsrättshavaren bör teckna försäkring som omfattar det underhålls- och reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar. Bostadsrättshavaren skall följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, el, vatten, ventilation och anordning för informationsöverföring. För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd enligt § 41. De åtgärder bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten skall alltid utföras fackmässigt. Stadgarna finns tillgängliga i sin helhet på föreningens vicevärdsexpedition för den som är intresserad att ta del av dem.

Här nedan kan ni läsa ett utdrag om en del av vad som enligt stadgarna hör till lägenheten. Fullstädig förteckning finns hos vicevärden.  Till lägenheten hör bland annat:

  • Ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren ansvarar också för fuktisolerande skikt i badrum och våtrum.

  •  Inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande lägenheten, exempelvis: sanitetsporslin, köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys och tvättmaskin; bostadsrättshavaren svarar också för el- och vattenledningar, avstängningsventiler och i förekommande fall anslutningskopplingar på vattenledningar till denna inredning.

  •  Gruppcentral/säkringsskåp och där- ifrån utgående synliga elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta armaturer

 
 

UPP

 
 

Ytterdörrar och portkoder

 Alla ytterdörrar är alltid låsta. Din lägenhetsnyckel passar till alla föreningens olika ytterdörrar. Samtliga entréportar är även försedda med taggläsare. Det är både trist och onödigt med inbrott och skadegörelse! Därför måste vi hjälpas åt att hålla uppsikt över alla gemensamma utrymmen. Vi måste se till att lås fungerar, att porten och alla dörrar till källare, och cykelrum är ordenligt låsta. Om vi upptäcker en kärvande dörr eller ett trasigt lås måste vi se till att omgående meddela vicevärden eller fastighetsskötaren. Ett sätt att förhindra inbrott i lägenheten är att lära känna grannarna - då blir vi fler som håller ett vakande öga och som snabbt informerar varandra.

 

Hösten 2016 fick alla lägenheter nya ytterdörrar och ett nytt låssystem införs. Kodlåsen plockades då bort, och ersätts med porttelefon och nyckeltaggar. Lägenhetsinnehavare kan alltid passera in med sin egen nyckel som tidigare. Läs mer om det här  (PDF)

 

Årsstämma

Stämman är det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening. Stämman består av samtliga närvarande medlemmar i föreningen under en sammankomst som genomförs minst en gång per år. Innan stämman kan alla medlemmar begära hos styrelsen att få egna önskemål införda i dagordningen att tas upp inför stämman. Varje medlem / bostadsrätt har en röst. Ordinarie årsstämma hålls före utgången av maj månad. Kallelse sker genom anslag i entréerna och genom personlig kallelse med utdelning av årsmöteshandlingar. Medlem kan väcka motion till årsstämman senast före februari månads utgång.

Överlåtelse

När och om du säljer din bostadsrätt måste köparen söka medlemskap, betala medlemsavgift och godkännas av styrelsen. Skicka handlingarna (köpekontrakt och medlemsansökan) till HSB – kontoret (eller till vicevärden) som gör en sammanställning och tar kreditupplysningar på den nya medlemmen, som sedan föreläggs styrelsen. Observera att köparen inte får flytta in i bostaden före ett godkännande som medlem i föreningen. För att hanteringen av handlingarna inte ska fördröjas i onödan är det viktigt att du informerar ev. mäklare, bank och köpare om att alla papper kan / bör skickas direkt till HSB:s kontor. Styrelsen har enligt stadgarna upp till 30 dagar på sig att behandla en ansökan. Sälj / Köpdatum bör därför dateras med hänsyn till detta Läs mer

UPP