Bo i Bostadsrätt

 

   DU BETALAR VAD DET FAKTISKT KOSTAR

DU KAN SJÄLV PÅVERKA KOSTNADERNA

DU BESTÄMMER OM DIN LÄGENHET

 

  Du betalar vad det faktiskt kostar ...
 

Som bostadsrättsinnehavare har du inte bara del i bostadsrättsföreningens tillgångar utan också i skulderna. Alla i föreningen måste därför ta ansvar. Du har ett särskilt ansvar för din lägenhet men du har också ansvar för fastigheten som sådan och kringmiljön. Vi hoppas att du ska engagera dig i frågor som rör ditt boende och bli en aktiv medlem.

Det är inte meningen att en bostadsrättsförening ska gå med vinst. Medlemmarnas månadsavgifter ska täcka utgifterna för räntor och amorteringar på bostadsrättsföreningens lån samt för driftskostnaderna och planerat framtida underhåll. Till driftskostnaderna hör vissa kostnader för reparationer, vatten, värme, fastighetsskötsel, renhållning o.s.v. Hit hör också myndigheters skatter och avgifter. Styrelsens uppgift är bl.a. att göra en vettig ekonomisk planering för framtiden och samtidigt hålla kostnaderna nere.

Styrelsen har ett särskilt ansvar för den ekonomiska förvaltningen. Resultatet redovisas vid bostadsrättsföreningens årsstämma. Då är du med och bestämmer om styrelsen ska få förnyat förtroende eller om ni ska välja en annan styrelse.

 

   
 
   
  Du kan påverka kostnaderna ...
 

Har du tidigare bott i ett eget hus eller i lägenhet så vet du säkert att vatten-, el- och värmekostnader är dryga, men att de går att påverka. Tillsammans i vår bostadsrättsförening kan var och en också medverka till att kostnaderna hålls nere, bl.a. genom att tänka på hur vi använder vatten och på vilken innetemperatur lägenheten har. Det är viktigt att fel på t.ex. värme- och ventilationssystem, droppande kranar och kinkande spolmekanismer genast åtgärdas eller anmäls.

Kommer du på något som kan minska kostnaderna för bostadsrättsföreningen så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen, i en bostadsrättsförening är alla sparideér välkomna! Här blir sparade driftskostnader medlemmarnas behållning.

 

   
 
   
  Du bestämmer om din lägenhet ...
 

Du har ansvar för att lägenhetens inre hålls i gott skick. Du bestämmer om och när det är dags att tapetsera, måla eller göra andra förbättringar i lägenheten. Vill du göra större förändringar i lägenheten som avser bärande konstruktioner, ändring i befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten måste du ha ett skriftligt tillstånd från föreningens styrelse.

Brf: Kornetten avsätter en del av månadsavgiften till en särskild reparationsfond för det inre underhållet i lägenheterna. Fonden är "öronmärkt" för underhåll och följer lägenheten om du säljer den. Styrelsen fastställer till vilka åtgärder du har rätt att använda inre fonden. Fonden administreras av föreningens vicevärd. En annan del av månadsavgiften går till en yttre fond för underhåll av själva fastigheten. Styrelsen ansvarar för att den fonden blir tillräcklig för att möta framtida reparationsbehov.