HSB Brf:Kornettens Historik

HSB Brf: Kornetten byggdes 1942-1943. Kornetten är HSB:s tredje bostadsrättsförening i Kristianstad.

På den tiden var Sommarlustområdet nyplanerat och en del av stadens nordöstra utkanter.

Först att byggas var husen nr:15 och nr:17 som blev klara för inflyttning 1942. Året efter var hus nr:19 färdigt. Husen täcker två kvarter, benämnda Kv: Kornetten (Hus Nr:15) och Kv: Trumpeten 1&2 (Hus Nr: 17 & 19).

 

http://www.kristianstadvykort.se/sommarlustomradet/jpg/2984.jpg

   

Brf: Kornetten ca. 1950

Närmaste grannbebyggelse var Sommarlust Folkpark som legat på platsen sedan tidigt 1900-tal, och det lite längre bort liggande EgnaHems-området.

Fram till mitteln av 1940-talet hade egnahemsområdet vuxit norrut, ända bort till Brf: Kornetten vid Sommarlust.

Då hade även den nya Parkskolan invigts år 1944.

 

 

http://www.kristianstadvykort.se/sommarlustomradet/jpg/2589.jpg

   

Brf: Kornetten med Parkskolan i förgrunden

     

Nästa granne på Sommarlustområdet blev sedan AB Kristianstadsbyggen som byggde sitt första bostadsområde tvärsöver gatan i Kv. Valthornet.

Det var två stycken 3-våningshus längs med Almvägen och ett 4-våningshus längs med Kanalgatan. Huset var 200m långt och blev kallat "Kinesiska Muren".

Kvarteret stod färdigt 1953. Därmed var den första delen av Sommarlustområdet färdigbyggd.

 

   

Brf: Kornetten med "Kinesiska Muren till vänster

     

 Bilderna kommer från Chistianstadsvykort.se

 

 

 

 

.