Brf: Kornettens styrelse 

 

 
   
Ordförande: Carl - Egon de la Motte, Almvägen 17 D, Kristianstad,
   
   
Vice Ordförande:  Johnny Andersson, Almvägen 19 A, Kristianstad,  
   
   
Sekreterare: Carl-Gustaf Svensson, Almvägen 15 A Kristianstad,
   
   
Ledamot: Jenny Björk, Almvägen 17 A Kristianstad,
   
   
Ledamot: Max Brodén, Almvägen 17 C
   
   
Suppleant:

Joel Asfedai Larsson,  Almvägen 19 A

   
   
SB Skåne:s Representat: Bengt Welander