Obligatorisk Ventilationskontroll  ( OVK )

 

 

 

 

Anvisningar och regler för montering av spisfläkt, fläktkåpa

Ventilationssystemen i våra hus är gemensam för alla i huset. Om det sker förändringar av ventilationen i en av lägenheterna, så påverkar det hela systemet och således grannarna. Det är absolut förbjudet att göra några som helst ingrepp på systemet. Frånluftsdon, som sitter i kök, bad-och duschrum samt tilluftsdon som sitter främst i vardags- och sovrum, får inte blockeras eller förändras på något vis. Det enda du som boende skall göra är att hålla dem rena från damm och smuts så funktionen upprätthålls.   

Medlemmens ansvar

Den medlem som gör/gjort felaktigt montage och ingrepp på systemet kommer att åläggas att återställa det som är felaktigt. Gör inte medlemmen detta, kan föreningen enligt bostadsrättslagen gå in och åtgärda felet på medlemmens bekostnad. Det blir nog dyrare än om man själv vidtager nödvändiga åtgärder.

Men säger någon: Det var så här när jag flyttade in! Ja men då har du också övertagit vad tidigare medlemmar gjort i lägenheten. Se föreningens stadgar

 

 
 

Montering av köksfläkt och dragkåpa över spisen

 

Den enda godkända monteringen är frånluftsventilationen som lägenheterna utrustades med från början eller kolfilterfläkt. Observera att frånluftsdonet (ventilationshålet i väggen) inte får täckas eller tas bort. Skulle du montera köksfläkten direkt på frånluftsventilationen blir det övertryck i systemet och dina grannar kan få in matoset i sin lägenhet. Bygger du om i köket så tänk på att donet inte får täckas och att det skall vara lätt att komma åt för rengörning.

 

 
 

 

 
 

 

//  BRF: Kornettens Styrelse