Sälja eller köpa en bostadsrätt …

 

Styrelsen vill informera om några saker och regler som gäller vid försäljning/köp av en bostadsrätt i Brf:Kornetten enligt Bostadsrättslagen och HSB:s stadgar

 

·        Bostadsrätten säljs i befintligt skick. Föreningen gör ingen besiktning eller kontroll, utan alla ev. fel och brister är ett ansvar mellan köpare och säljare.

·       Ett köpekontrakt och ett överlåtelseavtal skall alltid upprättas mellan säljare och köpare. Dessa dokument ligger sedan till grund för ett godkännande av ny medlem/ägare, och av/nyregistrering i HSB Skånes lägenhetsförteckning.

·        När ni (mäklaren) har lämnat in kontrakt och överlåtelseavtal till HSB:s kontor eller vicevärden så har föreningen högst 30 dagar på sig att behandla ärendet.

·        När försäljningen är avslutad har säljaren skyldighet att betala en överlåtelseavgift till HSB Skåne/Brf: Kornetten. Avgiften är för närvarande 1,100: - S.kr och faktureras från HSB Skåne.

·        Köpare får inte flytta in i lägenheten förrän han/hon är godkänd som medlem, och har erlagt sin medlemsavgift.

·        Säljaren har skyldighet att överlämna en komplett uppsättning av lägenhetens nycklar till köparen. Det skall finnas: 3 st. lägenhetsnycklar, 3 st. postbox-nycklar och två tvättklossar med nycklar. Om någon av dessa fattas måste du bekosta nybeställning av dem.

·        Säljaren måste till överlåtelsedagen tömma båda sina förråd i källaren.

·        Köparen får information om ovanstående punkter av föreningens vicevärd.

 

 
Ladda ner Överlåtelseavtal här    Ladda Ner